Udvikling og Jura -  Frederiksberg Kommune

Lederkonference 2020


Dato og tid

Onsdag d. 29. januar 2020 kl. 08:30 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 23. januar 2020 kl. 16:00

Sted

Park Inn, Engvej 171, 2300 København S Park Inn
Engvej 171
2300 København S

Arrangør

Udvikling og Jura - Frederiksberg Kommune
Tlf: +45 38212302
pijo01@frederiksberg.dk

”Bæredygtigt Frederiksberg - På vej mod en mere strategisk budgetproces”

Kære Leder

Ud over selve tilmeldingen til lederkonferencen, så skal du også vælge, hvilken workshop du vil deltage i.

Programmet for lederkonferencen og temaerne for de fem workshops kan du se nedenfor.

PROGRAM

Kl. 08.30 Ankomst og morgenmad

Kl. 09.00 Velkomst ved konstitueret kommunaldirektør Henning Daugaard.

Kl. 09.20 Den samlede strategiske retning for Frederiksberg Kommune
ved borgmester Simon Aggesen.

Kl. 09.40 Gode historier om den strategiske retning

Kl. 10.10 Pause

Kl. 10.30 Frederiksbergstrategien og Bæredygtigt Frederiksberg som strategiske værktøjer

Interview med by-, kultur- og miljødirektør Ulrik Winge og konstitueret kommunaldirektør Henning Daugaard.

Kl. 11.00  Workshops om den strategiske retning for Frederiksberg Kommune


1. Ungeindsats – på vej i uddannelse og job
Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og gerne en erhvervsuddannelse. 
Hvad er årsagerne til at nogle unge ikke får en ungdomsuddannelse, og hvad kan vi gøre ved det?

2. Koblingen i den specialiserede indsats mellem barn/ung/voksen
Overgangen fra barn til voksen forudsætter en særlig tværgående indsats og fokus på den effekt, der ønskes for den enkelte borger. 
Hvad er det, der er svært i denne proces ? - og hvordan gør vi processen nemmere og smidigere for borgerne?

3. Det boligsociale arbejde og de særligt udsatte
Det boligsociale arbejde har blandt andet fokus på at støtte udsatte borgere i at kunne blive i egen bolig, og at tage vare på eget liv. 
Hvordan kan vi støtte udsatte borgere i at aktivere egne ressourcer, så de bliver del af såvel mindre hverdagsfællesskaber som det store fællesskab?    

4. Bæredygtighedslaboratorium
Frederiksberg skal udvikles til et laboratorium for bæredygtighed. 
Hvordan kan kommunen, borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og iværksættermiljøer arbejde sammen om at udvikle og afprøve nye bæredygtige løsninger og produkter?

5. Indretning af dagtilbud og skoler som understøtter læring og bevægelse
Fysisk aktivitet fremmer sundhed, trivsel og læring. 
Hvordan indretter vi dagtilbud og skoler - inde og ude, så de indbyder til mere fysisk aktivitet og bevægelse i hverdagen, samtidigt med at der er rum for ro og fordybelse?

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Ledelsesevalueringens temaer og resultater

ved Caroline Grøn fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet.

Kl. 13.25 Koblingen til Frederiksberg Kommunes strategiske retning

Interview med by-, kultur- og miljødirektør Ulrik Winge og Konstitueret Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektør Torben Laurén.

Kl. 13.40 Ledelsesgalleri

Kl. 14.30 Pause

Kl. 14.50 Samtaler på tværs om den vigtigste strategiske lederkompetence på Frederiksberg

Paneldebat med:

  • Connie Hedegaard, tidligere minister og bestyrelsesformand i den grønne tænketank Concito.
  • Stefan Herman, rektor for Københavns Professionshøjskole.
  • Eik Møller, kommunaldirektør i Ballerup Kommune og næstformand i Kommunaldirektørforeningen.

Kl. 15.50 Afrunding på dagen

ved Henning Dauggard.

Kl. 16.00 Arrangementet slutter

 

 

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

Udvikling og Jura - Frederiksberg Kommune
Tlf: +45 38212302
pijo01@frederiksberg.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Udvikling og Jura - Frederiksberg Kommune
Tlf: +45 38212302
pijo01@frederiksberg.dk